Systémové upozornění
Hlavní informace
Název programu Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
Typ studijního programu doktorský
Profil studijního programu akademicky zaměřený
Forma studia  prezenční – kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Jazyk studia  česky/anglicky
Udělovaný akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem)
Garant studijního programu doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.
Oblasti vzdělávání a jejich podíl:     fyzika 55 %, chemie 25 % a informatika 20 %
Akreditace NAU: č. NAU-517/2019-9 ze dne 14. května 2020
Zahájení výuky v programu: 1. října 2020

Doktorský studijní program Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů a jeho vědecko-výzkumné aktivity jsou zaměřeny na zabezpečení jaderných zařízení, jaderných materiálů a zdrojů ionizujících záření a jejich propojení s bezpečností a forenzními metodami v jaderných oborech. Studium je úzce provázáno s vědecko-výzkumnou činností pracovišť, na které se výraznou měrou podílejí studenti tohoto programu.

Unikátní charakteristikou programu je nejen hlavní důraz na zabezpečení jaderných zařízení, jaderných materiálů, materiálů dvojího užití a zdrojů ionizujících záření, ale i jeho propojení s bezpečností, zejména v oblasti havarijní připravenosti a s forenzními metodami zaměřenými na jadernou oblast. Toto propojení bezpečnosti, zabezpečení, prevence mimořádných událostí a jaderně-vyšetřovacích metod s mnoha synergickými efekty výrazně odliší tento studijní program od stávajících a otevře možnosti vysoce specializovaného vysokoškolského vzdělávání studentů nejen z České republiky a regionu střední Evropy, ale má ambici i na celosvětovou působnost.

Cílovou skupinou doktorského programu jsou zejména absolventi navazujících magisterských studijních programů v jaderných, chemických, fyzikálních a technických oborech se zaměřením na jaderné inženýrství, jadernou energetiku, jaderná zařízení, radiační ochranu, jadernou chemii, radioanalytickou chemii, klasickou chemickou forenzní analýzu, nebo bezpečnostní studia zaměřená na zárukový proces jaderných materiálů, smlouvu o nešíření jaderných zbraní, jaderný terorismus apod.