Systémové upozornění
Hlavní informace

Vybudování doktorského programu Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky grantem z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002367 Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů (2017-2022).

Vybudování čtyř laboratoří (Laboratoř fyzické bezpečnosti jaderných zařízení, Laboratoř kybernetické bezpečnosti jaderných zařízení, Laboratoř forenzních analýz jaderných materiálů a materiálů dvojího užití, a Laboratoř detekce jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího záření) podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky grantem grantem z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002370 Laboratoře pro doktorský studijní program Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů (2017-2021).

LOGO