Systémové upozornění
Hlavní informace

Oborová rada pro studium v doktorském studijním programu:

Ing. Jiří Buček, Ph.D.  FIT ČVUT 
Ing. Dana Drábová, Ph.D. Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Mgr. Aleš Froňka, Ph.D. Státní ústav radiační ochrany
doc. Ing. Jiří Janda, Ph.D. Univerzita obrany
doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. FJFI ČVUT
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. FJFI ČVUT
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. FIT ČVUT
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. FJFI ČVUT
Ing. Jan Rataj. Ph.D. FJFI ČVUT
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.    FJFI ČVUT, předseda
doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. FJFI ČVUT

Příští zasedání oborové rady se uskuteční v říjnu 2021

Oborová rada pro studium v doktorském studijním programu je základním odborným, kontrolním a hodnotícím orgánem doktorského studia. Oborová rada zejména kontroluje a hodnotí probíhající studium v doktorském studijním programu, pečuje o aktualizaci a rozvoj doktorského studijního programu, iniciuje návrhy na úpravy a vytváření nových doktorských studijních programů, schvaluje před přijetím uchazeče ke studiu návrhy na rámcová témata nebo tematické okruhy disertačních prací a školitele pro tato témata. Oborová rada kontroluje a hodnotí probíhající studium v daném studijním oboru, schvaluje individuální studijní plány a jejich změny, školitele-specialisty, projednává složení komisí pro státní doktorské a komisí pro obhajoby disertačních prací, schvaluje oponenty disertačních prací apod.