Systémové upozornění
Hlavní informace

Předpokladem pro přijetí je absolvování fyzikálně, chemicky, jaderně nebo bezpečnostně zaměřeného magisterského studijního programu a absolvování přijímacího pohovoru. Uchazeč o studium musí splňovat podmínky stanovené Zákonem o vysokých školách č. 111/98 Sb.

Vzhledem k multidisciplinaritě studijního programu jsou u přijímacího pohovoru ověřovány znalosti v oblastech nutných pro úspěšné zvládnutí vybraného tématu studia a disertační práce. Pokyny k postupu nostrifikace diplomů ze zahraničních univerzit jsou zveřejněny zde.

Přijímací zkouška do českého studijního programu probíhá v českém jazyce, uchazeči mluvící slovensky mohou odpovídat též ve slovenštině. Přijímací zkouška do anglického studijního programu probíhá v anglickém jazyce.

Přihlášky na předepsaném formuláři doplněné životopisem a kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání (zahraniční diplomy je třeba nostrifikovat) a případné odborné praxi zašlete do 22. května 2023 (při zahájení studia 1. 10. 2023), resp. 14. prosince 2023 (při zahájení studia 1. 3. 2024) na adresu: ČVUT- FJFI, odd. VVČ, Břehová 7, 115 19 Praha 1, Vyřizuje: Iva Mikešová, tel.: +420 771 258 835, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Přihlášky ke studiu jsou k dispozici na uvedené webové adrese https://www.fjfi.cvut.cz/cz/studium/doktorske-studium/prijimaci-rizeni a v odd. pro VVČ, Břehová 7, Praha 1.

Požadované okruhy znalostí pro přijímací zkoušku

    pro témata 1-3

    pro témata 4-5

    pro témata 6-7

    pro témata 8-9

Nabízená volná témata doktorské studia a dizertačních prací:

  1. Synergie bezpečnosti a zabezpečení výzkumných jaderných zařízení (doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.)
  2. Aplikace zárukového procesu na malých modulárních reaktorech (doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.)
  3. Využití neutronové aktivační analýzy v zárukovém procesu pro nešíření jaderných materiálů (doc. Ing. Milan Štefánik, Ph.D.)
  4. Stanovení izotopických poměrů minoritních izotopů uranu a vybraných štěpných produktů pomocí urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) (doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.)
  5. Studium finger-printů vybraných organických a kompozitních materiálů a materiálů dvojího užití (doc. Ing. Ján Kozempel, Ph.D.)
  6. Metody havarijního monitorování s využitím bezpilotních prostředků (doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc.)
  7. Detekce a identifikace jaderných materiálů pomocí rentgenové fluorescenční analýzy (doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.)
  8. Detekce a identifikace různých bezpečnostních hrozeb v počítačových sítích pomocí algoritmů umělé inteligence (prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.)
  9. Studium vlastností polovodičových komponentů experimentálních zařízení v prostředí ionizujícího / korpuskulárního záření (prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.)