Systémové upozornění
Hlavní informace

Doktorský studijní program navazuje na vysokoškolské vzdělávání na magisterské úrovni v několika tradičních jaderných oborech, např. jaderném inženýrství, dozimetrii a aplikaci ionizujícího záření nebo jaderné chemie. Díky velkému rozsahu základních profilových předmětů mohou být do doktorského programu přijati i absolventi jiných technických, chemických, fyzikálních, přírodovědných oborů nebo bezpečnostních oborů s dostatečnými znalostmi atomové a jaderné fyziky, obecné fyziky, matematiky a chemie.

Odborný profil absolventa studijního programu je tvořen zejména širokým přehledem v oblasti bezpečného provozu jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření, bezpečného nakládání s jadernými materiály a forenzní analýzy těchto materiálů. V závislosti na výzkumných tématech řešených v průběhu doktorského studia a tématech disertační práce jsou absolventi vysoce specializovaní odborníci v oblasti:

  • bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, tj. např. v konstrukci a provozu jaderných zařízení (energetických i výzkumných), jaderných materiálech a jejich distribuci v těchto jaderných zařízeních, jaderné bezpečnosti, havarijní připravenosti, fyzické ochrany jaderných zařízení, kybernetické bezpečnosti jaderných zařízení a zejména synergie bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení,
  • bezpečnosti a zabezpečení zdrojů ionizujícího záření, výpočtů pole ionizujícího záření, ozáření člověka a odezev měřidel ionizujícího záření, dozimetrie zevního a vnitřního ozáření, hodnocení účinků ionizujícího záření na živé organismy, principů a praxe radiační ochrany, havarijní připravenosti při práci se zdroji ionizujícího záření, detekčních systémů pro vyhledávání zdrojů ionizujícího záření a monitorování,
  • forenzní analýzy jaderných materiálů, a to zejména v jejích aspektech spadajících do oblasti instrumentálních a radiochemických metod a analytických metod využívajících ionizující záření pro jadernou forenzní analýzu a forenzní analýzu materiálů dvojího užití,
  • principů kybernetické bezpečnosti jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření, problematiky vývoje bezpečného hardwaru a softwaru, kryptologických principů a způsobů detekce útoku v počítačových sítích, bezpečné správy informačních systémů, studia bezpečnosti z pohledu útočníka, modelování možných ohrožení.