Systémové upozornění
Hlavní informace

Absolventi studijního programu naleznou uplatnění v širokém spektru vědecko-výzkumných oblastí využívajících jaderná zařízení, jaderné materiály či jiné zdroje ionizujícího záření. Je tomu tak proto, že všechny tyto oblasti se nutně musí zabývat zajištěním jaderné bezpečnosti a zabezpečením. Kvalitní teoretická průprava a všeobecný rozhled v oboru umožní absolventům jejich rychlou adaptibilitu na řešení problému v daleko širší škále, a proto budou absolventi připraveni řešit vědecko-výzkumné úkoly interdisciplinární povahy i při zapojení do mezinárodních vědeckých týmů.

Absolventi naleznou uplatnění v organizacích provozujících jaderná zařízení, např. jaderné elektrárny, mezisklady vyhořelého jaderného paliva, trvalé úložiště a zdroje ionizujícího záření (např. ČEZ, SÚRAO, ENEL-SE, JAVYS, Diamo s.p., Nuvia a.s., VF a.s.), ve státní správě, např. v národních dozorných orgánech (SÚJB, ÚJD, SÚRO, SÚJCHBO, SÚRAO) a na ministerstvech (např. ministerstvech vnitra, obrany a zahraničních věcí) nebo v některých ústavech Akademie věd České republiky. V těchto státních organizacích a organizacích provozujících jaderná zařízení se absolventi uplatní jako vysoce specializovaní odborníci vytvářející koncepce a vytyčující směry rozvoje synergie bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího záření. Absolventi studijního programu naleznou uplatnění i u vysoce specializovaných složek policie, zabývající se vývojem metod a způsobů detekce a vyhledávání ztracených, pašovaných nebo jinak zneužitých jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího záření.

Absolventi najdou také uplatnění v mezinárodních organizacích a institucích, které se zabývají bezpečností a zabezpečením jaderných zařízení a radioaktivních zdrojů a forenzními analýzami jaderných materiálů, např. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) ve Vídni, evropský jaderný dozorný orgán EURATOM se sídlem v Lucemburku, evropský jaderný výzkumný ústav JRC, mezinárodní organizace OECD-NEA (Nuclear Energy Agency) se sídlem v Paříži apod.