Systémové upozornění
Hlavní informace

Doktorandi si do svých individuálních studijních plánů volí předměty z následujícího seznamu, případně další doktorské předměty z příbuzných studijních programů na ČVUT. Na doporučení školitele lze po schválení oborovou radou zapsat i předměty z jiných přírodovědných VŠ. Předměty jsou rozdělené do dvou skupin. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru studijního oboru si student povinně zapíše povinný předmět ze skupiny A a nejméně dva předměty ze skupiny volitelných předmětů B.

Předmět povinný - skupina A

 • Úvod do bezpečnosti, zabezpečení a forenziky

Volitelné předměty - skupiny B

 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení
 • Detekce ionizujícího záření
 • Experimentální jaderná chemie
 • Fyzická ochrana jaderných zařízení
 • Informační bezpečnost
 • Instrumentální a radiochemické metody pro jadernou forenzní analýzu
 • Jaderná bezpečnost jaderných zařízení
 • Jaderná forenzní analýza
 • Konstrukce a provoz jaderných zařízení
 • Kryptologie
 • Kvantová informace a kryptografie
 • Pokročilá jaderná chemie
 • Radiační efekty v polovodičích
 • Radiační ochrana zásahových situací
 • Radioanalytická chemie pro forenzní analýzu
 • Výpočetní metody v detekci a dozimetrii ionizujícího záření