Systémové upozornění
Hlavní informace

Všechny čtyři školící pracoviště - Katedra jaderných reaktorů, Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, Katedra jaderné chemie a Katedra informační bezpečnosti dlouhodobě spolupracují s řadou domácích akademických a vědeckých pracovišť, průmyslových nebo státních organizací provozujících jaderná zařízení, např. jaderné elektrárny, mezisklady vyhořelého jaderného paliva, trvalé úložiště a zdroje ionizujícího záření (např. ČEZ, ENEL-SE, Centrum výzkumu Řež, SÚRAO, JAVYS, apod.), s průmyslovými organizacemi, které vyvíjí a vyrábí komponenty a zařízení pro jaderná zařízení (např. Škoda JS, Nuvia, VF Černá Hora, ZAT, DataPartner apod.), s organizacemi zajišťujícími výzkum a technickou podporu provozu jaderných zařízení (např. Chemcomex, Alvel, UJP, ÚJV Řež, VÚJE apod.) nebo se státními organizacemi (např. SÚJB, SÚRO, SÚJCHBO, ČMI, apod.). 

Kromě domácí spolupráce katedry spolupracují i se zahraničními akademickými a vědeckými pracovišti, např. Middlebury Institute of International Studies at Monterey a University of Tennessee v USA, Vienna University of Technology v Rakousku,  Transuranium Elements JRC, SRN – EURATOM) apod.