Systémové upozornění
Hlavní informace

Výzkumné směry

Výuka v multidisciplinárním doktorském programu Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů je úzce propojena se čtyřmi hlavními výzkumnými směry, které zajišťují společně čtyři katedry dvou fakult ČVUT. Jedná se o tyto výzkumné směry:

 • bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení (Katedra jaderných reaktorů),
 • bezpečnost a zabezpečení zdrojů ionizujícího záření (Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření),
 • forenzní analýzy jaderných materiálů a materiálů dvojího užití (Katedra jaderné chemie),
 • kybernetická bezpečnost jaderných zařízení (Katedra informační bezpečnosti).

Granty a projekty

Vybrané granty a projekty řešené na školících pracovištích (katedrách) doktorského programu:

 • VR-1 – Školní reaktor pro výzkumnou činnost, LM2018118, MŠMT, 2020-2022 (doc. Ing. Ľubomír Sklenka, PhD.)
 • Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů, VI20192022171, MVČR,
 • 2019-2022 (Ing. Tomáš Bíly, PhD.)
 • European Nuclear Experimental Educational Platform (ENEEP), 847555-ENEEP-NFRP-2018, H2020, 2019-2022 (doc. Ing. Ľubomír Sklenka, PhD.)
 • Materiálové využití odpadních termoplastů při výrobě stavebních hmot pro účely stínění ionizujícího záření TAČR, 2019-2021 (Ing. Tomáš Urban, PhD.)
 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002367, OP VVV, MŠMT, 2017-2022 (doc. Ing. Ľubomír Sklenka, PhD.)
 • Laboratoře pro doktorský studijní program Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002370, OP VVV, MŠMT, 2017-2021 (doc. Ing. Ľubomír Sklenka, PhD.)
 • Zpřesnění predikce radiačních následků těžkých jaderných havárií jaderných elektráren s cílem identifikace jejich rizik, VI20172020076, MVČR, 2017-2020 (doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc.)
 • Posílení a rozvoj výzkumu na ČVUT v Praze s využitím výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro výzkumnou činnost, CZ.02.1.01/0.0/0.0/013/0001790, OP VVV, MŠMT, 2017-2020 (Ing. Jan Rataj, PhD.)
 • Cooperation in education and training In Nuclear CHemistry (CINCH-II), EC FP7 Coordination Action 605173, EC FP7, 2013-2016 (prof. Ing. Jan John, CSc.)
 • Testovací zařízení nové generace MONTE-1 u Školního reaktoru VR-1, bezpečnostní výzkum, VG/2013/2015119, MVČR, 2013-2015 (doc. Ing. Ľubomír Sklenka, PhD.)
 • Studium transmutace a separace produktů ozařování Ra-226, LK21310, MŠMT, 2013-2015 (doc. RNDr. Ján Kozempel, PhD.)
 • Studium vlastností residuální aritmetiky pro řešení soustav lineárních rovnic, GAP103/12/2377, MŠMT, 2012-2016 (prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.)
 • Vývoj metody přípravy vzorků pro stanovení minoritních izotopů uranu v životním prostředí, 7AMB12AT022, MŠMT, 2012-2013 (doc. Ing. Mojmír Němec, PhD.)
 • Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky, MVČR, 2007-2010 (prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.)