Systémové upozornění
Hlavní informace

V současnosti se řeší tato témata doktorské studia a dizertačních prací:

  • Metody používané k experimentálnímu sledování charakteristik použitého paliva - synergie bezpečnosti a zabezpečení jaderného paliva (školitel Ing. Jan Frýbort, PhD.)
  • Využití bezpilotních leteckých prostředků pro monitorování radionuklidů (RNDr. Lenka Thinová, Ph.D.)
  • Zpřesnění stanovení koncentrace aktivity materiálů v obalových souborech pomocí výpočetní tomografie (doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D.)
  • Role radonu v ozáření obyvatel v okolí ekologických zátěží (doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.)
  • Identifikace a charakterizace částic jaderných materiálů pomocí vybraných analytických metod (RNDr. Jan Lorinčík, CSc.)
  • Forenzní analýza radioaktivních materiálů pomocí radiometrických a hmotnostně-spektrometrických metod (doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.)
  • Forenzní analýza mikroskopických částic jaderných materiálů pomocí metody SIMS (RNDr. Jan Lorinčík, CSc.)