Systémové upozornění
Hlavní informace

V současnosti se řeší tato témata doktorské studia a dizertačních prací:

  • Metody používané k experimentálnímu sledování charakteristik použitého paliva - synergie bezpečnosti a zabezpečení jaderného paliva (školitel: Ing. Jan Frýbort, PhD.)
  • Využití bezpilotních leteckých prostředků pro monitorování radionuklidů (školitel:RNDr. Lenka Thinová, Ph.D.)
  • Vliv endogenních a exogenních procesů na migraci podzemních plynů v přirozených podzemních prostorách (příkladová studie z oblasti střední Evropy) (školitel: RNDr. Lenka Thinová, PhD.)
  • Role radonu v ozáření obyvatel v okolí ekologických zátěží (školitel: prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.)
  • Identifikace a charakterizace částic jaderných materiálů pomocí vybraných analytických metod (školitel: RNDr. Jan Lorinčík, CSc.)
  • Forenzní analýza radioaktivních materiálů pomocí radiometrických a hmotnostně-spektrometrických metod (školitel: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.)
  • Forenzní analýza mikroskopických částic jaderných materiálů pomocí metody SIMS (školitel: RNDr. Jan Lorinčík, CSc.)
  • Modelování chování polovodičových komponent vlivem ionizujícího záření (školitel: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.)
  • Synergie bezpečnosti a zabezpečení výzkumných jaderných zařízení (školitel: doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.)
  • Aplikace zárukového procesu na malých modulárních reaktorech (školitel: doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.)