Tradice zavazuje

Jsme hrdi na to, že jsme součástí nejstarší nevojenské technické vysoké školy v Evropě s více než třísetletou tradicí. Je nám ctí, že můžeme navazovat na práci zakladatelů jaderného vzdělávání a jaderného výzkumu v Československu, profesorů Václava Petržílky, Františka Běhounka a Čestmíra Šimáněho.

Naše výuka

Náš multidisciplinární doktorský program je výsledkem úzké spolupráce čtyři kateder ze dvou fakult ČVUT - Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Fakulty informačních technologií. Bez experimentální výuky dnes nelze provádět špičkové vzdělávání, a tak je to i v našem programu.

Náš výzkum

Naše výuka je propojena se čtyřmi výzkumnými směry: bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, bezpečnost a zabezpečení zdrojů ionizujícího záření, forenzní analýzy jaderných materiálů a materiálů dvojího užití, kybernetická bezpečnost jaderných zařízení.

Naše laboratoře

Ve výuce a ve výzkumu využíváme Školní reaktor VR-1, laboratoř fyzické bezpečnosti jaderných zařízení, laboratoř kybernetické bezpečnost jaderných zařízení, laboratoř forenzních analýz jaderných materiálů, dozimetrické a spektrometrické laboratoře, radiochemické a instrumentální laboratoře, apod.

Domácí spolupráce

Dlouhodobě spolupracujeme s řadou domácích akademických a vědeckých pracovišť, průmyslových nebo státních organizací, např. ČEZ, Centrum výzkumu Řež, SÚRAO, JAVYS, Škoda JS, Nuvia, Chemcomex, Alvel, UJP, ÚJV Řež, SÚJB, SÚRO, SÚJCHBO, ČMI, apod.

Mezinárodní spolupráce

Spolupracujeme se významnými zahraničními vědeckými a akademickými pracovišti, např. Middlebury Institute of International Studies at Monterey a University of Tennessee v USA, Transuranium Elements JRC, SRN – EURATOM, IAEA apod.

Systémové upozornění
Hlavní informace

Doktorský studijní program Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů a jeho vědecko-výzkumné aktivity jsou zaměřeny na zabezpečení jaderných zařízení, jaderných materiálů a zdrojů ionizujících záření a jejich propojení s bezpečností a forenzními metodami v jaderných oborech.

Unikátní charakteristikou programu je nejen hlavní důraz na zabezpečení jaderných zařízení, jaderných materiálů, materiálů dvojího užití a zdrojů ionizujících záření, ale i jeho propojení s bezpečností, zejména v oblasti havarijní připravenosti a s forenzními metodami zaměřenými na jadernou oblast. Toto propojení bezpečnosti, zabezpečení, prevence mimořádných událostí a jaderně-vyšetřovacích metod s mnoha synergickými efekty výrazně odliší tento studijní program od stávajících a otevře možnosti vysoce specializovaného vysokoškolského vzdělávání studentů nejen z České republiky a regionu střední Evropy, ale má ambici i na celosvětovou působnost.